Co si pamatujete ze školních lavic o elektřině

Pokud mluvíme o vzdělávání všeobecném, pak mnoho vědomostí jsme si uložili v našem mozku tak, že je už nikdo nikdy nenajde. Zvláště pak lidé, kteří se jednostranně věnují jedinému oboru. Výjimkou jsou učitelé, kteří by měli mít všeobecný rozhled a měli by vědět alespoň základy ze všech oborů. Naštěstí jsou tu ale ti, kteří znají svůj obor na jedničku, takže, když vidíte nápis elektroinstalace – vše pro Vaši elektriku, okamžitě se uklidníte a zalije Vás pocit blaženosti, že si nemusíte některé věci pamatovat vůbec.

A tak by to mělo být

Ano, každý by si měl po základní škole vybrat obor studia, který ho připraví na budoucí zaměstnání, ve kterém by měl pak dosahovat soustavným vzděláváním se kvalitních výsledků. Samozřejmě, pokud se žena provdá za muže, pro kterého soustava vzájemně propojených vodičů není španělskou vesnicí, jako pro ženu, pak vědomosti ze školy můžeme nechtěně oprášit. Nebo naopak. Tak by to mělo být. Jinak bychom se vzájemně nepotřebovali. Takže si nedělejte hlavu z toho, že jste něco věděli a zapomněli. Druzí to vědí za nás.