Společné schůzky o páté

Každou druhou středu v měsíci se scházíte se svými bývalými spolužačkami u šálku dobré kávy v místní cukrárně. Se spolužačkami klábosíte na různá rodinná, společenská, ale i politická témata. Včera ale Vaše spolužačka Anna začala hovořit o starých dřevěných oknech, která si nechali s manželem vyměnit za nová plastová. Anna ostatní spolužačky svým tématem diskuse zjevně nudila, ale Vás téma velmi zaujalo. V poslední době sháníte o plastových oknech bližší informace, a bedlivě Anně nasloucháte.

Věděla jste, že

Další výhodou je dobré odhlučnění od vnějšího prostředí, nízká prašnost, ale především je oceníte Vy ženy. Snadno se udržují stále čisté, spíše jsou velmi dobré na údržbu, a mají dlouhou životnost.